HOME LOGIN JOIN
 
  Notice
  Photo Gallery
  Links
현재위치 : HOME > NOTICE
NOTICE
NOTICE ( 188 )개
번호 제 목 등록일 조회수
38 GRL 신입생 교육 프로그램 실시 (2012.07.11-12) 2014/03/12 281
37 2012 LASG International Summer Symposium (2012.07.03-05) 2014/03/12 228
36 [Group Meeting] (2012.06.29) 2014/03/12 257
35 AGU Fall Meeting - GC047 Global Monsoons , A051 2014/03/12 273
34 [News] 학계원로 전종갑서울대명예교수에 ‘기상학의 길’을 묻다 (2012.06.08) 2014/03/12 518
33 [Group Meeting] GRL- KRL Group Seminar (2012.05.25) 2014/03/12 466
32 [Seminar] Myung-Sook Park (2012.05.16) 2014/03/12 277
31 [Group Meeting] (2012.04.30) 2014/03/12 326
30 [News] 부산대 하경자교수, 과학기술훈장 수훈 (2012.04.23) 2014/03/12 324
29 기상학회 봄학술대회 (2012.04.19-20) 2014/03/12 295
28 [News] 정종수·김치대·하경자·유인권 부산과학기술상 내일 부산시청서 시상식 (2012.04.18) 2014/03/12 295
27 [News] 부산과학기술상 수상자 소감 (2012.04.18) 2014/03/12 1351
26 [Group Meeting] (2012.04.09) 2014/03/12 258
25 [Seminar] Prof. kwanq-Yul Kim (2012.04.11) 2014/03/12 247
24 [Seminar] Dr. Baoqiang Xiang (2012.03.21) 2014/03/12 310
23 [Group Meeting] (2012.03.19) 2014/03/12 260
22 [Group Meeting] (2012.02.23) 2014/03/12 269
21 [Group Meeting] Prof. Bin Wang invited (2012.02.17) 2014/03/12 242
20 GRL signboard hanging ceremony (2012.02.03) 2014/03/12 305
19 The information on AOGS and WPGM Joint meeting 2014/03/12 287
18 [Group Meeting] (2012.1.30) 2014/03/12 238
17 [Group Meeting] GRL Korea-US joint Workshop (2012.1.10) 2014/03/12 272
16 [Colimn] 하경자 교수의 글로벌 연구실 (2011.Winter) 2014/03/12 600
15 [Group Meeting] KRL group meeting 2014/03/12 270
14 [Group Meeting] (2011.12.19) 2014/03/12 267
13 [Group Meeting] (2011.11.28) 2014/03/12 244
12 [Group Meeting] Dr. Jayeon Moon invited (2011.11.19) 2014/03/12 255
11 [News] 부산대 교수 2명 '글로벌연구실'연구자 선정 (2011.11.15) 2014/03/12 277
10 [Group Meeting](2011.11.14) 2014/03/12 268
9 Hydrology group (2011.11.5) 2014/03/12 242
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  6  [7]